PEDAGOGISK OG TRAFIKKSIKKERHETSMESSIG PLATTFORM FOR DRIVE TRAFIKKSKULE AS

DRIVE Trafikkskule arbeider etter 0-visjonprinsippet.

Vi har som mål at INGEN av våre elever skal havne i en situasjon, på kort eller lang sikt, der man mister kontroll og som medfører død
eller alvorlig skader for seg sjølv eller andre.


Vi anser oss som en trafikksikkerhets ressurs i vårt distrikt.

Vi arbeider kontinuerlig for å være en leverandør av kvalitetssikrede løsninger for trafikksikkerhetsarbeid i alle våre deler av undervisninga.

Vi ønsker å drive et samarbeid med flere aktører innen trafikksikkerhets arbeid,både lokalt og regionalt/nasjonalt.

Vi vil være en premissleverandør av trafikksikkerhetstjenester i vårt nærområde.


 VI BRYR OSS !!