mengder av trafikkskilt

 

 

 

TRAFIKALT GRUNNKURS

Trafikalt grunnkurs er fyrste trinn i trafikkopplæringa.

Før du kan byrja å øvingskjøre, både privat og ved trafikkskule må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs.
Trafikalt grunnkurs består av 17 timar, inkludert mørkekøyring. For å ta kurset må du vêrar fylte 15 år.

 Trafikalt grunnkurs innheholder:                                                                   

-  Trafikkopplæringa                                                                 

-  Grunnleggande forståing for trafikk

-  Mennesket i trafikken

-  Øvingskøyring og køyreerfaring

-  Fyrstehjelp

-  Opptreden ved trafikkulukke

-  Mørkekøyring (blir gjennomført i tidsrommet oktober-mars)

 
Bevis

Når kurset er fullført, blir opplæringa meld inn til Statens vegvesen som utsteder eit bevis som gir deg rett til å øvingskøyre.

 

 Grunnkursbevis

 

Er du over 25 år eller har førarkort frå før?

 

Er du over 25 år er du friteken for delar av kurset, då treng du berre fyrstehjelp og mørkekøyring før du avlegg praktisk førarprøve. Har du førarkort i ei anna klasse frå før, treng du ikkje ta trafikalt grunnkurs.

 

HUGS!! Ha alltid med beviset og godkjent legimitasjon under øvingskøyring, både privat og hos trafikkskulen.

FOR INFORMASJON OM KURS OG PRISER KONTAKT OSS PÅ MOB 450 85 450 ELLER POST@DRIVE-TRAFIKK.NO

 

Meld deg på kurs, eller still oss et spørsmål:

Send inn forespørsel: