fotgjenger natt

Mørkekjøring - Trafikant i mørket

Mørkekjøring er en del av trafikalt grunnkurs, og er obligatorisk for å kunne øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskule.

På mørkekjøring lærer du om årsakssamanheng ved ulykker ved mørkekjøring, vurdering av risiko knyttet til mørkekjøring, rett bruk av lys og lærer god åtferd ved mørkekjøring, parkering og nødstopp i mørket.

Ved den praktiske delen av mørkekjøring er det trafikklæreren som kjører, du som elev er passasjer og observerer.

I den lyse årstida er det umogeleg å ta mørkekøyring. Då kan du fullføre trafikalt grunnkurs og begynne å øvingskøyre utan.

Det vil si: Tek du trafikalt grunnkurs i tida 16. mars – 31. oktober utan å få gjennomførd mørkekøyring, er beviset gyldig berre i tida 16. mars - 31. oktober.
Når du har gjennomførd mørkekøyringa, får du tilsendt nytt bevis som gjeld heile året, frå Statens vegvesen.

Mørkekøyringa er ein viktig del av føraropplæringa som alle bør ta så tidleg som mogleg. Du må ha gjennomført mørkekøyring for å ta førerprøve.

(Tok du trafikalt grunnkurs utan mørkekøyring før 2009, er ikkje beviset ditt tidsavgrensa.)

 

Bruk skjema til høgre for påmelding eller spørsmål du ønsker svar på.

 

Meld din interesse, eller still oss et spørsmål:

Send inn forespørsel: